ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN EDİ TEKNİĞİ İLE PROSES SUYU HAZIRLAMA SİSTEMİ

Enerji işletmeleri 0,06 mikroS/cm iletkenlikte saf su kullanır. BURKUT, Ters Ozmoz ve EDİ – Elektro-De-İyonizasyon teknikleri ile 0,06 mikroS/cm iletkenlikte saf su üreten sistemler kurar.

Tıklayın Uzman Su Mühendislerimiz Sizi Arasın.