SU’yun Lezzeti

SU’yun lezzeti her kültüre göre ve her kişiye göre değişir. Su içinde bulunan bazı tabii maddeler suyun lezzetini etkiler.

Devamını Görüntüle

Buhar Kazanı ile Su Soğutma Kulesinin Benzer Özellikleri

Buhar Kazanı ile Soğutma Kulesi arasında bir benzerlik olması genelde akla gelmez, çünkü bu iki teknoloji birbirinden çok farklı amaçlar için kullanılır.

Devamını Görüntüle

GIDA İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİNİN ÖNEMİ

“Herhangi bir gıdada en önemli içerik maddesi sudur. Gıda mühendisliğinin temelinin yüzde 80’i de suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik etkilerini anlamak ve kontrolünü yapmaktır. İşin esası burada yatmaktadır. ” (Ref 1.)

Devamını Görüntüle

Siklon Prensibi ile Çalışan Katı Ayırıcılar

Siklon prensibi ile çalışan “Katı Ayırıcılar” bir tür Su Filtreleridir, yoğunluğu sudan daha ağır olan katıları kolayca sudan ayırır, ender bakım ister, tam otomatik kendini temizler ve az su atar.

Devamını Görüntüle

Yüzme Havuzu İşleticiliğinden Öğreneceklerimiz

İşletmelerde bulunan su depolarındaki sular sağlıklı yüzme havuzu suyu gibi sürekli sağlıklı tutulmalıdır.

Devamını Görüntüle

Havanın SU’yu NEM

Havada bulunan NEM saf H₂O molekülünün “gaz hali”nden başka bir şey değildir. Bazı ortam şartlarında havadaki nem “gaz” fazından “sıvı” faza dönüşüp SU molekülü oluşturur. Bu tabii olayı buzdolabımızdan çıkardığımız soğuk bir bardakta da görebiliriz.

Devamını Görüntüle

BİYOFİLM: İşletmelerde Sorun Yaratan Biyolojik Bir Oluşum

Biyofilm, bakterilerin yarattığı çok güçlü bir koloni oluşumudur ve Biyofilm’in giderilmesi zordur.

Devamını Görüntüle

Su Hazırlama Sistemlerindeki Ölçüm ve Kontrol Cihazlarına Güvenebiliriz Miyiz?

Ölçü ve kontrol cihazları vaz geçemeyeceğimiz gereçlerdir, onlar sayesinde doğru işletim yapılabilir. Ancak, ölçü ve kontrol cihazlarına ne derece güvenebiliriz?

Devamını Görüntüle

Suya Kimyasal Dozajı

Suya kimyasal dozajı çok basit bir işlem olarak görülebilir. Fakat doğru kimyasalın suya doğru dozajı için birçok önlem alınmalıdır.

Devamını Görüntüle

SU’dan Kaynaklanan Metal Korozyonu

Su ile temas eden metallerde “Korozyon” oluşması işletmelerde yaşanan çok genel bir sorundur. Korozyon çok karmaşık bir Elektro-Kimyasal – Bakteriolojik bir olaydır.

Devamını Görüntüle

Kimyasal Su Analizinin Önemi

Bir işletmede kullanılacak olan SU’yun, bu işletmeye uygun olup olmayacağı, suyun görünüşünden ve tadından değil ancak “Su Analizi” sonucu anlaşılır. İşletmeye uygun olmayan suyun kalitesinin düzeltilmesi için gerekli “Su Hazırlama Sistemi”nin tasarımı “Su Analizi”ne göre yapılır.

Devamını Görüntüle

Doğru Su Filtresi Seçimi

Su filtresi tecrübesi olmayanlar filtre konusunu genelde küçümser, bu sebeple yanlış filtre satın alınabilir. Bunun sonucunda işletmeler ekonomik zarara uğrayabilir.

Devamını Görüntüle

Yağmur Suyu Kullanımı

İnsan var olalı beri yağmur suyunu içer ve kullanır. Bugün de aynı şeyi yapabiliriz.

Devamını Görüntüle

Su Tesisatında Kireçlenmenin Önlenmesi

Su tesisatında oluşan kireçlenmeye karşı bugüne kadar birçok icat gerçekleştirilmiştir. Son icatlardan biri de Radyo Frekansı Tekniği ile çalışan bir cihazdır.

Devamını Görüntüle

Ozon Gazı ile Su Dezenfeksiyonu

En çok şehir suyu dezenfeksiyonunda kullanılan Ozon Gazı’nın dünyadaki uygulamaları 100 yıldan daha çoktur. Su dezenfeksiyonu yanında Ozon Gazı hava dezenfeksiyonu ve daha birçok maksat için de kullanılır.

Devamını Görüntüle

Ters Ozmoz Membranları Suyun Safsızlıklarını Konsatre Eder

Ters Ozmoz membranları bir taraftan kötü kalitedeki sulardan yüksek kalitede su üretirken, diğer taraftan kötü suyun minerallerini, katı partiküllerini ve mikroplarını konsantre eder.

Devamını Görüntüle

UZUN ÖMÜRLÜ MEMBRAN TÜRLERİ

Tıkanmaya dirençli anlamına gelen “Fouling resistant” membranların yapısı diğer membranlardan biraz farklıdır ve uzun ömürlü membran türlerine örnektir.

Devamını Görüntüle

Su Borularının İçinde Dolaşalım

Bir işletmede yaşanan su sistemi ile ilgili sorunlara doğru teşhis koyabilmek için su borularının içini incelemek doğru olur. Boruyu söküp içine baktığımızda birçok sorunun sebebi bulunabilir.

Devamını Görüntüle

5 Maddede Doğru Ters Ozmoz Membranı Seçimi (Ters Ozmoz Membranı Nasıl Seçilir?)

1. Membran ebadınızı öğrenerek başlayın. Ters ozmoz cihazlarında en sık kullanılan membran ebatları 4” ve 8” membranlardır. Bu ebat membranın çapını ifade eder. Membran ebatınızı öğrenmek için membran kaplarınızın çapını ölçmeniz yeterlidir. 4” yaklaşık 100 mm çapa, 8” ise yaklaşık 200 mm çapa denk gelmektedir.

Devamını Görüntüle

MEMBRAN NEDEN TIKANIR?

Ters ozmoz membranı üç sebepten dolayı tıkanır; sudaki parçacıklardan (mekanik kirlilik) tıkanır, taşlaşan minerallerden tıkanır (örneğin kireç), ve biyofilm oluşturan bakterilerden tıkanır.

Devamını Görüntüle

SU İÇİNDEKİ MİKROSKOBİK CANLILAR İLE MÜCADELE

Suda bulunan mikroskobik canlılar ile mücadele, diğer adı ile "Dezenfeksiyon" küçümsenecek bir konu değildir. Her işletmenin kendi prosesine ve su kalitesine göre dezenfeksiyon yöntemi bulunmalıdır.

Devamını Görüntüle

ISI EŞANÖRLERİNİN SOĞUTMA SUYUNDAKİ KATILARDAN KORUNMASI

Sanayi işletmelerinde, ısı eşanjörlerinin su ile soğutulması sürecinde, ısı eşanjörü tarafından ısınan su soğutma kulesine gider ve burada milyonlarca metreküp tabii hava ile karşılaşır. Tabii hava, mevsim şartlarına göre çok çeşitli katılar içerir. Hava içindeki bu katılar, soğutma suyunun devridaimi sırasında soğutma suyuna geçer. Soğutma suyu sisteminde görevini iyi yapan bir su filtresi yoksa, hava kaynaklı bu katılar soğutma suyu ile soğutulan ısı eşanjörlerini tıkar.

Devamını Görüntüle

SU TESİSATINDA KİREÇLENMENİN RADYO FREKANSI TEKNİĞİ İLE ÖNLENMESİ

Su tesisatında oluşan kireçlenmeye karşı bugüne kadar icat edilmiş olan cihazların en sonuncusu Radyo Frekansı Tekniği ile çalışmaktadır. Çok başarılı olan, ayrıca yatırımı ve işletme maliyeti çok düşük olan bu tekniği her tür işletme kolayca kullanabiliyor.

Devamını Görüntüle

ULTRA FİLTRASYON TEKNİĞİ İLE SUYUN HASSAS FİLTRASYONU

Dünyada yeni olarak yaygın hale gelen Ultra Filtrasyon - UF Tekniği ülkemizde de kullanılmaya başlandı. 0,02 mikron seviyesine kadar suyu filtrelediği için STERİL SU üreten UF tekniği, dünyada şehir suyundan kaynak suyuna kadar bir çok uygulama alanında görev yapıyor.

Devamını Görüntüle

SU SOĞUTMA KULELERİNDE LEJYONELLA RİSKİ

Su soğutma kulelerinin çevreye yaydığı su zerreciklerinin içinde bulunma riski olan LEJYONELLA bakterisi insanda ölümcül olan LEJYONER Hastalığı yaratıyor. İnsan sağlığını tehdit eden Lejyoner hastalığını önlemek için soğutma kulesi bakımı ciddiyetle yapılmalıdır.

Devamını Görüntüle

OTOMATİK TERS YIKAMALI DİSKLİ SU FİLTRELERİ

Bir su filtresinden, iyi filtrasyon özelliği yanında başkaca iyi özellikler de istenir: az basınç kaybı ile suyu süzmek, katı maddelerin kaçmasını önlemek, katı maddeleri sistem dışına kolayca atmak, ters yıkama sırasında çok az su harcamak ve bakteri üremesi için ortam oluşturmamak.. Otomatik Ters Yıkamalı Diskli Filtreler istenen bu özelliklerin hepsini sağlıyor.

Devamını Görüntüle

SUDA METAL KOROZYONU

"Suda Metal Korozyonu" her işletmede yaşanan çok genel bir sorundur. Korozyon çok karmaşık bir Elekto-Kimyasal olaydır, suya değen metallerin bazı şartlar altında formül değiştirmesine veya çözünerek yer değiştirmesine "Korozyon" denir.

Devamını Görüntüle

Kum Filtresi'nin Kapasitesini Filtre Çapı Mı Tayin Eder?

Kum Filtrelerinin bazı modelleri içinde bulunan ve filtre görevi yapan kumun yalnızca belli bir oranı hakikatte filtre görevi yapar. Oysa kum filtresi hesabı yapılırken filtre kumunun tamamının filtre görevi yaptığı kabul edilir.

Devamını Görüntüle

SU TESİSATINA GİREN HAVANIN VERDİĞİ ZARARLAR

Su tesisatı SU için tasarlanmıştır. Su ile beraber havanın su tesisatında bulunması tesisata ve içinde suyun hareket ettiği tüm cihazlara zarar verir. Evinizde, ocakta pişen yemeye ilave etmek için eviyeden bir bardak su almak istiyorsunuz ve yandaki fotodaki gibi bardağı tutup musluğu açıyorsunuz. O anda keskin bir “PAT"sesi ile beraber, çok ani olarak gelen su bardağa girdiği gibi bardak elinizden kayıp eviye içine düşüyor. Neyse ki, paslanmaz çelik eviye biraz esnek ki bardak kırılmıyor. Bu şoku atlattıktan sonra ve musluğu

Devamını Görüntüle

SOĞUTMA SUYUNDAKİ KATILARIN YARATTIĞI SORUNLAR

Soğutma suyuna havadan gelen katılar su içindeki kireç ile birleşerek işletmelere zarar verir. Bu katıların filtre edilerek soğutma suyundan dışarı çıkarılması doğru olur. Tesisat projecileri genelde soğutma kulesine ISI açısından bakarlar ve bu cihazın soğutma suyunun sıcaklığını düşürmesi için gerekli hesapları yaparlar, kuleyi ve diğer gerekli sistem parçalarını seçerler.

Devamını Görüntüle

SOĞUTMA SİSTEMİ BESİ SUYU İÇİN YUMUŞATICI MI, TERS OZMOZ CİHAZI MI?

Soğutma sisteminde devridaim yapan su soğutma kulesine geldiğinde, su içinden yalnızca H2O molekülü buharlaşır. Sudaki diğer mineraller soğutma suyu içinde kalır. Durum böyleyken, eksilen H2O molekülü yerine neden soğutma sistemini yalnızca H2O molekülü ile beslemiyoruz?

Devamını Görüntüle

Su İçin Aktif Karbon Filtresi

Suda istenmeyen koku, tat ve organik giderimi için kullanılan Aktif Karbon Filtresini iyi tanırsak yanlış uygulamaları önleyebiliriz. Öncelikle çok önemli bir bilgiyi yazının başında okuyuculara aktarmak isteriz: Aktif Karbon (A.K.) filtresi koku, tat, renk ve organik giderimi için kullanılır. A.K. filtresi "mekanik" bir filtre olarak kullanılmamalıdır, yani suda bulunan katı maddeler ve bulanıklığı oluşturan çok ince katılar A.K. filtresi öncesi kaliteli filtreler ile süzülmeli, daha sonra su A.K. filtresine gönderilmelidir. Çünkü, sünger gibi mikroskopik gözenekleri olan A.K. maddesi içine giren katıların ters yıkama ile dışarı atılmasına imkan yoktur. Resim 1’de aktif karbon parçacıkları görünüyor.

Devamını Görüntüle

SU SİSTEMLERİNDE OLUŞAN KİREÇ İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Su sisteminde KİREÇ MÜCADELESİ şarttır. Çünkü KİREÇ evlerde, turistik ve sanayi tesislerinde enerji giderini arttırır, bakımları çoğaltır ve ekonomik zarara sebep olur. Tabii sularda bulunan ve SERTLİK tabir edilen Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) mineralleri insan sağlığı için zararlı değildir, fakat bu minerallerin su sistemlerinde oluşturdukları kristaller, evlerde, işletmelerde ve sanayi kuruluşlarında su cihazlarının bozulmasına ve boruların tıkanmasına sebep olur. Su içinde bulunan kireç maddesi Kalsiyum ile beraber Magnezyum, Silikat gibi maddeler ve suyun taşıdığı katı maddeler su sistemlerinde sert tabakalar oluşturur. Su sisteminde oluşan bu sert tabakaların hepsine birden “halk dilinde” KİREÇ veya KİREÇTAŞI denir. İlmi dile uymamasına rağmen, yazımızım kolay okunabilmesi için bu yazımızda biz de KİREÇ kelimesini su sisteminde oluşan kristaller için kullana

Devamını Görüntüle

TIKANMAYAN FİLTRE

"Tıkanmayan Su Filtresi" gibi davranan filtre ancak tam otomatik kendini yıkayan filtre türlerin ile tasarlanabilir. El ile temizlenen filtrelerde çift filtre kullanılarak su akışının durması önlenir.

Devamını Görüntüle

Elektro Deiyonizasyon (EDI) Yöntemiyle Saf Su Üretimi

Elektro Deiyonizasyon, yüksek saflık oranına sahip suların hazırlanmasında kullanılan özel bir tekniktir. EDI olarak adlandırılan bu teknik günümüzde kullanılan en başarılı yöntemdir. Saf su hazırlanırken elektrik kullanılır. İşlem sırasında hiçbir kimyasal kullanılmaz. EDI yönteminin en önemli özelliklerinden biri çalışma sırasında atık su yaratmaması, doğa dostu ve çevreci olmasıdır. İşletmeler için birçok avantaj barındırmaktadır.

Devamını Görüntüle

SUYUN "pH" DERECESİ HERKESİ İLGİLENDİRİR

Su bir kimyadır ve suyun pH derecesi su kullanan her işletme için, hatta içme suyunun lezzeti için dahi önemlidir. Su ve Çevre Dergisi okuyucularının çoğunun “pH” konusunda bilgili olduğunu bile bile yalnızca “hatırlatma” düşüncesi ile bu yazıyı kaleme aldık.

Devamını Görüntüle

TERS OZMOZ CİHAZININ ÖN ŞARTLANDIRMASI

Çok güzel bir icat olan Ters Ozmoz cihazı, onu besleyen suyun bazı kalite bozuklukları sebebi ile kısa zamanda bozulabilir. Uzun ömürlü ve az bakım isteyen Ters Ozmoz cihazı istendiğinde, ÖN ŞARTLANDIRMA sistemi kurularak Ters Ozmoz cihazını rahatsız eden maddeler giderilir.

Devamını Görüntüle

ALKALİNİTE NEDİR ?

"Alkalinite" suyun özelliklerinden biridir ve birçok sanayi prosesinde istenmediği için giderilmesi gerekir.Günümüzde, alkaliniteyi gidermenin en kolay yolu ters ozmoz sistemi kullanmaktır.

Devamını Görüntüle

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ BİZE GÖREVİMİZİ HATIRLATIYOR

22 Mart "Dünya Su Günü" iyi suyun insan hayatındaki önemini hatırlattığ gibi, insanın yarattığı çevre kirliliği ve nüfus artışı sonucu İYİ SU?yun gün geçtikçe azaldığını vurguluyor.

Devamını Görüntüle

TERS OZMOZ MEMBRANLARININ ÖMRÜ NEDİR?

Ters Ozmoz membranlarının ömrünü tayin eden sebepler çoktur. Membran kalitesi, ters ozmoz cihazının ön şartlandırması, ters ozmoz cihazının tasarımı ve su hazırlama sisteminin işletilmesi gibi konuların her biri membran ömrünü etkiler.

Devamını Görüntüle

KLOR, KLORÜR, HİPOKLORİT

Klor, klorür ve hipoklorit su tekniğinde kullanılan kimyasal maddelerdir ve bunları daha iyi tanımalıyız. Halk dilinde bu üç maddeye de ayni isim verilir. KLOR? Bu yanlış adlandırma zaman zaman anlaşmazlıklara sebep olabiliyor.

Devamını Görüntüle

TERS OZMOZ CİHAZI MİKROP GEÇİRİR Mİ?

Ters Ozmoz cihazı sudaki çözünmüş mineralleri azaltmak için icat edilmiştir, suyun mikrobunun giderilmesi için tek başınakullanılan bir cihaz değildir.

Devamını Görüntüle

DOZAJ SİSTEMLERİNDE YAPILAN İŞLETME HATALARI

Kimyasal dozaj sistemlerinde yapılan hatalar, işletmelerde kullanılan proses sularının kalitesini bozar ve bunun sonucunda işletmede ürün kalitesi sorunu yaşanabilir.

Devamını Görüntüle

SU SİSTEMLERİNDE GÖRÜNEN HER KATI KİREÇ DEĞİLDİR

Su içinde bulunan ve H2O olmayan maddeler su buharlaştığında katı kristaller oluşturur. Su sistemleri içinde oluşan her kristalleşmeye işleticiler "KİREÇ" adı verir, fakat bunların bir kısmı "TUZ"dur.

Devamını Görüntüle

Ters Ozmoz Sistemlerinde Neden ''Antiskalant'' Kullanılır?

Ters ozmoz cihazı besi suyuna dozlanan "Antiskalant" kimyasalının türü ve dozlama miktarı ters ozmoz membranlarının bakımını azaltır ve ömrünü uzatır, bu sebeple "Antiskalant" ters ozmoz sistemininvaz geçilmez kimyasalıdır.

Devamını Görüntüle

FİLTRE SEÇİMİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR

Yeterli sanayi tecrübesi olmayanlar için su filtresi seçimi çok basit görünür. Oysa ihtiyacı tam olarak karşılayacak su filtresinin seçimi için, filtre uygulama yeri ile ilgili birçok doğru bilgiyi toplamak ve daha sonra filtre arayışına başlamak iyi olur.

Devamını Görüntüle

TERS OZMOZ TEKNİĞİNİN GETİRDİĞİ İŞLETMECİLİK AVANTAJLARI

Ters Ozmoz tekniği işletici için birçok kolay ve güvenilir işletmecilik avantajına sahiptir. Bunun yanında, T.O. tekniği diğer su şartlandırma yöntemlerine kıyasla çevrecidir ve daha az yer kaplar.

Devamını Görüntüle

DENİZ SUYUNDAN KULLANIM SUYU ÜRETİMİ ÜZERİNE

TERS OZMOZ Tekniği ile deniz suyundan şehir suyu, kullanım suyu, sanayi proses suyu ve tarım sulama suyu üretimi son 40 yıldıryapılıyor ve bu tesislerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Deniz suyundan yararlanmak dünya üzerindeki kullanılır su miktarı artırıyor.

Devamını Görüntüle

SU ŞARTLANDIRMA TANKLARINDA KULLANILAN DOLGU MALZEMELERİNİN NE KADARI GÖREV YAPAR?

Kum filtresi, aktif karbon filtresi ve yumuşatıcı gibi, içinde DOLGU MALZEMESİ olan şartlandırma cihazları kullanıyoruz. Bu cihazların tasarımında, suların tank içindeki dolgunun tamamından geçeceği var sayılıyor. Hakikatte su, tankın içindeki tüm dolgudan geçiyor mu?

Devamını Görüntüle

SANAYİNİN VAZGEÇİLMEZ ŞARTI: AZ BAKIM VE AZ DURUŞ

Su arıtım cihazları, sanayide kullanılan diğer ana üretim cihazları gibi sorunsuz olarak çalışmalı, planlı servis tarihleri dışında arıza sebebi ile durmamalıdır. Su arıtım cihazları, sanayinin genel kuralı olan AZ BAKIM ve AZ DURUŞ şartına uyabilmeleri için KALİTELİ ekipmanlardan oluşmalıdır.

Devamını Görüntüle

Ultra Filtrasyon İle Kum Filtresini Karşılaştıralım

Kum filtresine kıyasla çok yeni bir teknoloji olan UF - Ultra Filtrasyon Tekniği'nin kullanımı ülkemizde de artıyor. 0,02 mikron seviyesine kadar suyu filtrelediği için STERİL SU üreten UF tekniği, dünyada şehir suyundan kaynak suyuna kadar bir çok uygulama alanında görev yapıyor ve bir çok projede kum filtresinin yerini alıyor.

Devamını Görüntüle

SOĞUTMA SUYUNDAKİ KATILARI NASIL SUDAN AYIRABİLİRİZ?

Soğutma suyuna havadan ve işletmeden katılar gelir, ayrıca su içindeki minerallerin kristalleşmesi ile de soğutma suyunda katılar oluşur. Soğutma suyundaki bu katılar işletmede birçok sorunlar yaratır. Bu sebeple soğutma suyundaki katıların sudan ayrılması için değişik filtrasyon yöntemleri uygulanır.

Devamını Görüntüle

SU DEPOLARINDA ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR SU ARITMA SİSTEMİNE ZARAR VERİYOR

Tabii hava içindeki mikroorganizmalar su deposuna giren hava ile beraber su deposuna girer ve su deposunda ürerler. Su ile beraber su arıtma sistemine giden bu canlılar arıtma cihazlarında ve su sisteminde sorunlar yaratır ve arıtma sonrası arzu edilen su kalitesi elde edilemez.

Devamını Görüntüle

Kum Filtresi Ters Yıkama Sırasında Her Tuttuğunu Atamaz

Kum Filtresi başarılı bir filtre olmasına rağmen, su ile beraber gelen bazı katılar filtrenin ters yıkaması sırasında filtreyi terk edemez. Bunu önlemek maksadı ile kum filtresi "koruyucu filtresi" kullanılması önerilir.

Devamını Görüntüle

ELEKTRO-DE-İYONİZASYON ve KARIŞIK YATAK (Mix Bed) YÖNTEMLERİ İLE SAF SU ÜRETİMİ

Yüksek saflıkta suların hazırlanmasında kullanılan Elektro-De-İyonizasyon (EDİ) ile "Karışık Yatak" (Mix-Bed) tekniği karşılaştırıldığında, EDİ'nin hiç kimyasal kullanmaması, sıfır atık su ile çalışması ve işletmede az yer kapaması gibi avantajları sebebi ile EDİ sistemi bugünkü işletmecilik ve "çevreci" anlayışa daha yakın görünüyor.

Devamını Görüntüle

TERS OZMOZ MEMBRANLARI KORUYUCUSU OLARAK ULTRA FİLTRASYON SİSTEMİ

Ultra Filtrasyon tekniğinin gelişmesi ve fiyatlarının uygun hale gelmesi ile, Ters Ozmoz sistemlerinin koruyucusu olarak Ultra Filtrasyon kullanımı gittikçe artan ve çok başarılı bir çözüm oldu. Ultra Filtrasyonun katıları ve canlıları (mikropları) geçirmemesi, Ters Ozmoz tekniğinin iki köklü sorununa kesin çözüm olarak görülüyor.

Devamını Görüntüle

TERS OZMOZ KORUYUCUSU ÖN ŞARTLANDIRMA

Ham su özelliklerine ve istenen iyi su kalitesine göre seçilen Ters Ozmoz membranı, kendisine gelen suda membrana zarar verici maddeler olmadığı sürece görevini yapar. Membrandan istenen görevi membranın yapabilmesi için "Ön Şartlandırma" yaparak onu zararlılardan korumak doğru olur.

Devamını Görüntüle

PROSES SUYU HAZIRLAMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE

Birçok işletmede proses suyu hazırlama sistemi işletmenin ürün kalitesini etkiler ve işletmenin plansız duruşuna sebep olur. Bu sorunları yaratmayan yüksek kaliteli bir su hazırlama sistemi kısa zamanda kendini amorti eder.

Devamını Görüntüle

SUYUN DOYUMU SONUCUNDA OLUŞAN KRİSTALLERİN ÖNLENMESİ

Suyun bazı iyonlara doyumu sonucunda su tesisatında ve su kullanan ekipmanlarda kristaller oluşur, bu da su sistemine zarar verir.

Devamını Görüntüle

SU SORUNLARINA İŞLETME DIŞINDA ÇÖZÜM ARAMADAN ÖNCE SU SİSTEMİNİZİ İNCELEYİN

İşletmelerin bir çoğunda SU'dan kaynaklanan sorunlar yaşanır. İşletmeye ekonomik zarar veren SU sorunlarının köklü olarak giderilmesi için işletmenin mevcut tüm su sistemi incelenip detaylı rapor haline getirilmelidir. Bu rapor hazırlanırken teşhisler konabilir.

Devamını Görüntüle

SU ARITMA CİHAZLARI SABİT BİR SU DEBİSİ İÇİN TASARLANIR

İşletmelerde doğru su debisini belirlemek ve buna göre su arıtım cihazları satın almak önemli olduğu kadar, işletmede debinin sabit tutulmasını sağlamak da çok önemlidir. Çünkü su arıtım cihazları belirli bir debi için tasarlanır ve bu tasarım debisinde başarılı görev yapar.

Devamını Görüntüle

SOĞUTMA KULESİ İŞLETİM SORUNLARINA ÇÖZÜMLER

Soğutma kulesi ve soğutma suyu sistemi işletmelerin bir çoğu için sorunlu sistemlerdir ve işleticiyi yorar.

Devamını Görüntüle

İŞLETMELERDE, PROSES SUYU HAZIRLAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

İşletmelerde, üretim ne olursa olsun, proses suyunu DOĞRU hazırlamak, DOĞRU depolamak ve DOĞRU kontrol altında tutmak gerekir. İşletmelerde proses suyu kalitesinden emin olabilmek için proses suyu hazırlama sisteminin kalitesinden ödün verilmemelidir.

Devamını Görüntüle

BARAJ, GÖL VE DERE SULARININ KULLANIMI

Baraj, göl ve dere suları tabiattan ve insandan kaynaklanan kirlilikleri ve insana zararlı mikropları taşırlar. Bu sulardan yararlanmak için bu sularda bulunan katılardan, mikroplardan ve insanın kendi yaratıp arıtmadan tabiata attığı kimyasal atıklardan arındırılması gerekir.

Devamını Görüntüle

ISI EŞANJÖRLERİNİN KORUNMASI YÖNTEMLERİ

İşletmelerde her tür ısı eşanjörü kullaanılır. Soğutma suyu kullanan ısı eşanjörlerinin TIKANMA ve KOROZYON sorunları işletmeye ekonomik zarar verdiği için bu sorunların giderilmesi istenir.

Devamını Görüntüle

Kum Filtresi Ve Su Yumuşatıcı İçin Otomasyon Vanaları Tek Yollu Vana Mı, Çok Yollu Vana Mı Olmalı?

Son yıllarda sanayimiz artık el vanalısu arıtım cihazları kullanımındanvaz geçiyor ve otomatikters yıkamalı kum filtreleri ve otomatik rejenerasyonlusu yumuşatıcıları tercih ediyor. Şu soru ortaya çıkıyor: ne tür otomasyon vanası sanayi için daha uygun?

Devamını Görüntüle

SUDAKİ SİLİKAT'IN SU SİSTEMLERİNE ZARARLARI

Tabii sularda bulunan "Silisyum" minerali içeren maddeler, sanayici dilinde SİLİKAT olarak anılır. SİLİKAT için doyuma ulaşansu içinden SİLİKAT kristal olarak çıkar ve su sistemi içinde istenmeyenyerlerde tıkanmalara ve ısıizolasyonuna sebep olur. Silikatsorununa karşı önlemler alınmasıişletme ekonomisi için çok önemlidir.

Devamını Görüntüle

SUDA AMONYUM, NİTRİT VE NİTRAT

Bir işletmeye gelen sularda "Amonyum", "Nitrit? ve "Nitrat" isimli azotlu maddeler bulunabilir. Bu maddeler tarım için yararlı ise de, içme ve kullanma sularında zararlı maddeler içinde kabul edilir.

Devamını Görüntüle

SU ARITIMIN KULLANILAN BASINÇLI TANKLAR

Su arıtımı sistemlerinde basınçlı tanklar da kullanılır. Basınçlı tankların içine konan dolgu malzemesi bu tankın görevini belirler. Basınçlı tanklar farklı farklı malzemelerden imal edilir. Hangi tür tankın hangi arıtım işleminde kullanılacağına su arıtım sistemine ihtiyacı olan işletmenin bütçesi ve satın alma tecrübesi karar verir.

Devamını Görüntüle

LEJYONER Hastalığı Riskini Azaltmak için Yöntemler

Lejyoner Hastalığı insan sağlığını için önemli bir risk olduğundan, ülkemizde bu hastalık ile ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliği incelemek sağlık risklerimizi azaltabilir.

Devamını Görüntüle

Yeni Yatırımlarda

Yeni bir işletme yatırımı sırasında ana konu yanında, kurulacak işletmenin SU ihtiyacının kaynağı, su miktarı ve su kalitesinin de çok detaylı belirlenmesinde yarar vardır. Çünkü proses suyu kalitesinin uygun olmayışı nedeni ile işletmeler ZARAR Eder.

Devamını Görüntüle

TERS OZMOZ MEMBRANLARININ YIKANMASI

Ters Ozmoz membranları bu işlem için tasarlanmış özel su kimyasalları ile yıkanarak sağlıklı görev yapması sağlanır. Ancak, ters ozmoz membranlarının sınırlı bir ömrü olduğu unutulmamalıdır.

Devamını Görüntüle

TERS OZMOZ İŞLETİCİLİĞİNDE SIK YAPILAN HATALAR

Ters ozmoz sisteminin çok iyi tasarlanmış ve kaliteli olması çok iyi görev yapacağı anlamına gelmez. Ters ozmoz sistemi ancak doğru işletme bilgisi ve doğru kontroller ile iyi işletilebilir

Devamını Görüntüle

PASLANMAZ ÇELİK PASLANABİLİR

Paslanmaz çelik korozyona dirençli olduğundan birçok uygulama için tercih edilse de bazı ortamlarda korozyona karşı koyamaz ve paslanabilir..

Devamını Görüntüle

SUYUN İLETKENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Suyun iletkenliği suyun en önemli özelliklerinden biridir. Saf su molekülü elektrik geçirmez. Suda bulunan safsızlıklar çoğaldıkça suyun iletkenliği artar. Suyun iletkenliği ölçülerek suyun içindeki H2O olmayan çözünmüş mineral miktarı konusunda fikir edinilir.

Devamını Görüntüle

ULTRA FİLTRASYON ÇOK BAŞARILI BİR SU FİLTRASYONU TEKNİĞİDİR

Ülkemizde on beş yıllık geçmişi olan Ultra Filtrasyon - UF 0,02 mikron seviyesine kadar suyu filtreleyerek STERİL SU üretir, bu sebeple dünyada, şehir suyundan kaynak suyuna kadar bir çok uygulama alanında görev yapar.

Devamını Görüntüle

KAÇ MİKRONLUK SU FİLTRESİNE İHTİYAÇ VAR?

Su Filtrasyonu seçiminde en önemli konulardan biri filtrasyon sisteminde kullanılacak MİKRON seviyesidir. MİKRON seviyesi seçimi için en önemli kriterler, suyun işletmede kullanılacağı yer ile sudan ayrılması istenen katıların türüdür.

Devamını Görüntüle
Tümünü Görüntüle
Tıklayın Uzman Su Mühendislerimiz Sizi Arasın.