İŞLETMELERDE, PROSES SUYU HAZIRLAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Mayıs 2017 / Enis Burkut
İşletmelerde, üretim ne olursa olsun, proses suyunu DOĞRU hazırlamak, DOĞRU depolamak ve DOĞRU kontrol altında tutmak gerekir. İşletmelerde proses suyu kalitesinden emin olabilmek için proses suyu hazırlama sisteminin kalitesinden ödün verilmemelidir.

Uzun yıllardır sanayi işletmeleri için kaliteli proses suları hazırlama sistemleri kuruyoruz. Su hazırlama sistemi her işletme için farklı tasarlanır.  Tasarımı yaparken önemli noktaları sanayiciler ile görüşerek oluşturuyoruz.  Proses suyu hazırlama sisteminin önemli noktalarını yazımızda açıklayacağız.  

Ham Su Analizi:

Sistemde kullanılacak ham suyun kimyasal analizleri sistem tasarımı sırasında gereklidir.  Ancak, ham su kalitesi yılın 12 ayı aynı olmaz, işletme çalışmaya başladıktan sonra da, ham su analizleri periyodik olarak, 3 - 4 ayda bir yapılmalıdır ki, ham su kalitesi değişiklikleri kısa zamanda fark edilsin ve buna göre tedbirler alınsın.  İlk su sistemi tasarımında çok detaylı ham su analizi elde etmek iyi olur, fakat periyodik kalite kontrollarında yalnızca şu değerleri ölçmek ve tasarım rakamları ile karşılaştırmak yeterli olabilir: 
* iletkenlik, 
* pH, 
* toplam sertlik, 
* silikat, 
* demir ve mangan, 
* amonyak.

Proses Suyu Kalitesi Ne Olmalı:  

İşletmenin hangi noktalarında ne kalitelerde ve ne miktarlarda suya ihtiyaç olduğu çok detaylı olarak kaydedilmelidir.  Bu bilgilere göre proses suyu sistemi tasarlanır. Örneğin, meşrubat üreten bir işletmede proses suyunun büyük bir oranı meşrubat şişesi içine girecek kalitede olması gerekirken, bir süt işletmesinde suyun büyük bir oranı sistemin yıkanmasında ve durulanmasında kullanılır ve su sistemi tasarımı bu ihtiyaçlara göre yapılır.

Ön Filtrasyon:
İşletmeye gelen ham sular, kuyudan da gelse, şehir şebekesinden de gelse,  ham su deposuna akmadan önce muhakkak bir filtreden  geçmelidir.    

Ham Su Deposu Girişinde Diskli Filtre 2 x 120 m3 Saat                       

Böylece ham su deposunun içini sık sık temizlemek gerekmez. Genelde ham su deposu öncesi 100 mikron seviyesinde bir filtre yeterli oluyorsa da, bazı gıda işletmeleri 20 mikronluk ön filtreyi şart koşar.
 
Su Depoları:
Ham su deposu ve diğer depolar, içine hiç ışık sızmayacak şekilde tasarlanmalıdır, çünkü ışığın olduğu yerde muhakkak yosun türleri ürer ve bunlar suyun kalitesini bozar. Ham su deposu betonarme olabilir, CTP veya paslanmaz çelik de olabilir. Kuyu  suyunun kimyasal analizine göre ve proses suyunun türüne göre ham su deposunun kalitesine karar verilir.

CTP Su Deposu

Depodaki Suların Sürekli Dezenfeksiyonu:
Durgun sularda her tür bakteri üreyebilir.  İşletmelerin bir çoğunda su depoları işletmenin en az bir günlük ihtiyacını karşılayacak kapasitede tasarlanır, bu sebeple depo suları "DURGUN SU" olarak nitelendirilebilir.  Depolardaki bakteri üremesinin önlenmesi için depo sularının hassas kontrollü olarak sürekli klorlanması sağlanmalıdır. 

Hassas Ölçümlü Otomatik Klorlama Sistemi  

 

Su Filtrasyonu:
Proses suyunun hazırlanması sırasında,  ham suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değiştirilmesi için su iyileştirme cihazları kullanılır. Su kalitesini iyileştiren cihazlar su içindeki katılardan zarar gördüğü için, "doğru" su filtrasyonu yapıldıktan sonra suyun kalitesi yükseltilir, su filtrasyonu iyi yapılmadığı durumda cihazlarda işletim sorunları yaşanır. "Doğru" su filtrasyonu ilim değil, "tecrübe" işidir. Su filtrasyonu için muhakkak çok tecrübeli bir şirket ile iş birliği yapılmalıdır.

Ultra Filtrasyon Sistemi 100 m3 saat


Su filtrasyonu tekniklerinde bugün gelinen son nokta "UF - Ultra Filtrasyon" tekniğidir.  Bütçe el verirse, su filtresi olarak UF’yi seçmek çok iyi olur, çünkü UF katıları ve bulanıklığı mükemmel olarak sudan gidermesi yanında hiçbir mikrop da geçirmez.

Su Kalitesi Yükseltme Cihazları:
Su yumuşatıcı, reçineli deiyonize sistemi, nano filtrasyon, ters ozmoz, EDI - elektro-de-iyonizasyon gibi cihazlar su içindeki mineralleri değiştirir veya sudan alırlar.  Bu cihazlara ihtiyaç olup olmadığına işletmenin prosesi karar verir. Örneğin, 10 bar basınçlı bir buhar kazanının ürettiği buhar işlem sonrası kondens olup %90 kazana geri dönüyorsa ve işletmenin suyu çok yüksek iletkenlikte değilse,  bu buhar kazanının besi suyu su yumuşatıcı ile hazırlanabilir.  Ancak, üretilen buharın yalnızca yarısı kondens olarak kazana geri dönüyorsa, bu kazanın besi suyu ters ozmoz ile hazırlanmalıdır ki işletme ekonomik çalışabilsin.

Tandem Su Yumuşatıcı 40 m3 saat       

 

Düşük İletkenlikteki Proses Sularına DİKKAT:
Galvanizli boru sistemi sanayide beğenilir ve çok kullanılır.  Ancak bu borulardan düşük iletkenlikte sular geçtiğinde, kısa bir süre sonra boru içindeki galvaniz çözünür ve sular "paslı" akmaya başlar.  Çünkü sular ne kadar safsa metalleri o kadar çok çözer.  Düşük iletkenlikte sular için sentetik borular kullanılmalıdır, PVC, PPRC, HDP gibi.  
Aynı durum su depoları için de geçerlidir.  Ters ozmoz ile elde edilmiş düşük iletkenlikte su sıradan bir beton su deposuna konduğunda, su betonu çözer ve suyun sertliği yükselir.  Proses suyunun özelliğine göre depo seçilmelidir.

Su Sistemi Otomasyonu:
İşletmelerde işçilik hatalarını azaltmak için ve ürün kalitesini bozmamak için su hazırlama sisteminin "DOĞRU" bir otomasyon sistemine sahip olması önerilir. Örneğin, suyun klorlanmasının "DOĞRU" yapılması, su yumuşatıcıda rejenerasyonun tam zamanında ve "DOĞRU" yapılması, ters ozmoz antiskalantının sürekli ve "DOĞRU" miktarda verilmesi gibi işletme kontrollarının aksatılmadan yapılması için kaliteli ölçüm cihazları kullanılmalı ve kaliteli bir otomasyon sistemi kurulmalıdır.

Su Kalite Kontrolu Panosu

 

UCUZ Anlayışı ile Satın Almanın Malzeme İşletmeye Zarar Verebilir:
Proses suyu hazırlama sistemi veya sarf malzemesi satın alırken "UCUZ" anlayışı ile hareket etmek çoğu zaman işletmeye zarar verir.  Bu konuyu teorik olarak anlatmak yerine birkaç örnek vermek ile konu daha iyi anlaşılabilir.  Sanayi işletmelerinde "SU" kalitesinden  kaynaklanan sorunları gidermek için bize birçok istek geldiğinden dolayı, sanayide "UCUZ" anlayışının doğurduğu bir çok soruna şahit oluyoruz. Ayrıca atalarımız UCUZ konusundaki tecrübelerini şöyle ifade etmişler: "Ucuz etin yahnisi olmaz."  İngilizler bir başka şekilde bu durumu anlatmışlar: "Ucuz mal alacak kadar zengin değilim."

Örnek 1: Bir işletmede ters ozmoz membranlarının koruyucu filtresi olarak kaliteli kartuş filtre yerine, "UCUZ" olan kalitesiz kartuş filtre satın alınmış, normalde 24 ay kadar hizmet eden ters ozmoz membranları beş ay sonra kullanılamaz hale gelmiş.  Dolayısı ile "UCUZ" kartuş filtre satın alınırken kazanıldığı düşünülen paranın çok daha fazlası yeni membranlara ödenmiş.
Örnek 2: Bir işletme, tam otomatik kimyasal yıkamalı UF - ultra filtrasyon sistemi satın almak yerine, "UCUZ"  olduğu için, el vanaları ile kumanda edilerek kimyasal yıkama yapan ultra filtrasyon sistemi satın almış.  Bu yatırım yapıldıktan bir hafta sonra, UF’nin kimyasal yıkaması sırasında işletme içine, yani prosese asit kaçmış ve üretimde birçok sorun yaşanmış ve sonuç çok pahalıya mal olmuş.
Örnek 3:  24 m3/saat debide kuyu suyu için kum filtresi satın almak isteyen bir işletmeye verilen iki teklif şöyle:
* Su hızı 12 m/saat’a göre tasarlanmış 1,6 m çapında kum filtresi;
* Su hızı  18 m/saat’a göre tasarlanmış 1,3 m çapında kum filtresi.
Sanayi işletmesi "UCUZ" olan 18 m/saat hızda çalışan, 1,3 m çaplı filtreyi satın almış.  Tabii ki, bulanık olan kuyu suyu hiçbir zaman kum filtresinden şeffaf olarak çıkmamış, bu sebeple işletmede kullanılan kartuş filtreler HAFTADA BİR değiştiriliyormuş. Kartuş satın alma bedeli bir yıl içinde çok yüksek bedellere ulaştığı için bize müracaat etmişler. 

Sonuç: 
Sonuç olarak, her işletmede proses suyu çok önemli olduğu için proses suyu hazırlama sistemi de bilinçli bir şekilde tasarlanmalı ve satın alınmalıdır.  Dolayısı ile, proses suyunun hazırlanmasında yukarıda anlatılan önemli noktalara dikkat edilmeli ve proses suyu hazırlama sistemi yatırımında UZMAN bir kuruluş ile iş birliği yapılmalıdır görüşündeyiz. 

Tıklayın Uzman Su Mühendislerimiz Sizi Arasın.