Bu Kitap Nasıl Oluştu?

Bu kitap Su ve Çevre Dergisinde yayınlanan makalelerim ile oluştu. 2005 yılında kurulan Su ve Çevre Teknolojileri dergisinin ilk sayısından bugünlere kadar yayınlanmış olan makalelerim çoğalınca, okuyuculardan “Bu makaleleri bir kitapta toplayın.” dilekleri gelmeye başladı. Bunun üzerine Su ve Çevre Dergisini yayınlayan yayın evinin genel müdürü İsmail Ceyhan Bey ile telefonlaştım; onun bana verdiği fikir desteği ile bu kitabı hazırlamaya başladım. İsmail Bey’e çok teşekkür ederim, onun desteği sayesinde bu kitap ortaya çıktı.

2005 yılından bu yana teknik bilgim ve tecrübem çok arttı- ğı için, dergide yayınlanmış yazılarımı gözden geçirdim ve güncelledim; bazı resimleri de yenileri ile değiştirdim, işte böylece bu kitap oluştu.

Peki, bu makaleler nasıl oluştu?

1967 yılında Mak. Yük. Müh. olarak mezun oldum (I.N.S.A. - Institut National des Sciences Appliquées- Lyon-Fransa). Sanayiye hizmetlerim 1969 yılında başladı. 1984 yılına kadar bir- kaç yerde görev yaptım. 1984 Ocak ayında kendi şirketimi kurunca sanayinin proses suyunu ve sanayide görevlilerin içme ve kullanım sularını hazırlamak ile ilgili birçok proje, kurulum ve servis hizmeti verirken, sayısı bin’i geçen sanayi işletmesini ziyaret ettim, işletmelerin pro- seslerini öğrendim, işletme sorunlarına şahit oldum ve bu sorunlara çözümler ürettim; almış olduğum notlar bu makalelerin temelini oluşturdu. Modern teknolojileri öğrenmek için ABD ve Avrupa’da bulunan imalatçı kuruluşlarda eğitimler aldım. Dolayısı ile yazılarım kendi hayat tecrübemden kaynaklanmıştır ve çoğunluğu işletmeciliğe dönük pratik bilgilerdir ve konuştu- ğumuz kelimeler ile yazılmıştır; yazılarımda teorik bilgi azdır. Bu kitap suyun teorik bilgilerini değil suyun arıtımında kullanılan cihazların doğru ve yanlış kullanımlarına yer verir. Dünyada su arıtımı ile ilgili birçok cihaz ve yöntem icat edilmiştir, fakat bu kitapta yalnızca bizim uygu- ladığımız konulara ve cihazlara yer verdik.

1984 yılında ülkemizde proses suyu arıtımında bulunan teknikler şunlardı: Kum filtresi, su yumuşatıcı, aktif karbon ve reçineli deiyonize sistemi. Ülkemizden daha önce sanayileşmiş olan ülkelerde yaptığım araştırmalar sonucunda, sanayinin proses suyu hazırlaması ile ilgili  şu teknikleri ülkemize kazandırdım: Ters ozmoz ile sanayide kaliteli proses suyu üretimi, EDI ,-Elektro-De-İyonizasyon tekniği ile çok saf su üretimi, sanayide ozon gazı kullanımı, diskli filtre uygulamaları, ultra filtrasyon tekniği ile çok hassas filtrasyon, soğutma sularında böbrek filtre uygulaması, çelik sanayiindeki tufallı suların filtrasyonunda kullanılan katı ayırıcı (siklon separatör) gibi. Bu tekniklerin doğru kullanımı ile ilgili de bu kitapta makalelerim bulunmak- tadır.

Bu kitabın sanayide görevli meslektaşlarıma ve ileride sanayide görev alacak olan teknik konu- da eğitim gören öğrencilere yararlı olması dileği ile.

Yük. Müh. Enis BURKUT

enis@burkut.com.tr

KİTABI İNDİR

Tıklayın Uzman Su Mühendislerimiz Sizi Arasın.